PHP – urlencode() ve urldecode() Fonksiyonları

10 Haziran 2020 tarihinde Emre Can ÖZTAŞ tarafından paylaşıldı.

Web ortamında; bir sayfadan diğer sayfaya veri aktarımı yaparken, bu verilerin belirli bir standartlarda kodlanması gerekir. Bunun nedeni de; düzensiz verilerin anlaşılmazlığını ortadan kaldırmak içindir.

Bir sayfadan diğer sayfaya gelen kodlanmış veri de yine aynı kodlama standardı kullanılarak çözülür.

PHP ortamında; URL kodlama ve kod çözme işlemi için genelde urlencode() ve urldecode() fonksiyonları kullanılır. Bunların dışında RFC 1738‘e uygun olarak kullanılabilecek: rawurlencode() ve rawurldecode() fonksiyonları da vardır. Fakat bu yazı da; urlencode() ve urldecode() kavramlarına değineceğiz.

urlencode()

urlencode() fonksiyonu URL kodlama işlemini yerine getirir. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki basit örneğimize bakalım.

<?php

$name = 'Emre Can ÖZTAŞ';

$name değişkenimizde; ‘Emre Can ÖZTAŞ’ değerini saklıyoruz. Bu değeri bir diğer sayfaya bu şekilde aktarımını yapamayız. Neden? Çünkü boşluk, özel karakterler veya işaretlemeler kabul edilmezler. Dikkat ederseniz; Türkçe karakterlerde kabul edilmezler.

Peki ne yapmamız lazım?

$encoded = urlencode($name);

Yukarıdaki satırımızda; ifademizi kodladık. İfademizin çıktısı da aşağıdaki gibi olacaktır.

Emre+Can+%C3%96ZTA%C5%9E

Görüldüğü gibi kodlanan ifade artık her yerde tanınır hale gelmiştir. Bu ifadeyi de şu şekilde kullanabiliriz.

$url = 'https://emrecanoztas.com?s=' . $encoded;

Ekran çıktımız da aşağıdaki gibi olacaktır.

https://emrecanoztas.com?s=Emre+Can+%C3%96ZTA%C5%9E

Peki URL kodlama standartları daha doğrusu karakterleri nelerdir?

backspace   %08
tab      %09
linefeed    %0A
creturn    %0D
space     %20
!       %21
"       %22
#       %23
$       %24
%       %25
&       %26
'       %27
(       %28
)       %29
*       %2A
+       %2B
,       %2C
-       %2D
.       %2E
/       %2F
0       %30
1       %31
2       %32
3       %33
4       %34
5       %35
6       %36
7       %37
8       %38
9       %39
:       %3A
;       %3B
<       %3C
=       %3D
>       %3E
?       %3F
@       %40
A       %41
B       %42
C       %43
D       %44
E       %45
F       %46
G       %47
H       %48
I       %49
J       %4A
K       %4B
L       %4C
M       %4D
N       %4E
O       %4F
P       %50
Q       %51
R       %52
S       %53
T       %54
U       %55
V       %56
W       %57
X       %58
Y       %59
Z       %5A
[       %5B
\       %5C
]       %5D
^       %5E
_       %5F
`       %60
a       %61
b       %62
c       %63
d       %64
e       %65
f       %66
g       %67
h       %68
i       %69
j       %6A
k       %6B
l       %6C
m       %6D
n       %6E
o       %6F
p       %70
q       %71
r       %72
s       %73
t       %74
u       %75
v       %76
w       %77
x       %78
y       %79
z       %7A
{       %7B
|       %7C
}       %7D
~       %7E
¢       %A2
£       %A3
¥       %A5
|       %A6
§       %A7
«       %AB
¬       %AC
¯       %AD
º       %B0
±       %B1
ª       %B2
,       %B4
µ       %B5
»       %BB
¼       %BC
½       %BD
¿       %BF
À       %C0
Á       %C1
        %C2
à       %C3
Ä       %C4
Å       %C5
Æ       %C6
Ç       %C7
È       %C8
É       %C9
Ê       %CA
Ë       %CB
Ì       %CC
Í       %CD
Î       %CE
Ï       %CF
Ð       %D0
Ñ       %D1
Ò       %D2
Ó       %D3
Ô       %D4
Õ       %D5
Ö       %D6
Ø       %D8
Ù       %D9
Ú       %DA
Û       %DB
Ü       %DC
Ý       %DD
Þ       %DE
ß       %DF
à       %E0
á       %E1
â       %E2
ã       %E3
ä       %E4
å       %E5
æ       %E6
ç       %E7
è       %E8
é       %E9
ê       %EA
ë       %EB
ì       %EC
í       %ED
î       %EE
ï       %EF
ð       %F0
ñ       %F1
ò       %F2
ó       %F3
ô       %F4
õ       %F5
ö       %F6
÷       %F7
ø       %F8
ù       %F9
ú       %FA
û       %FB
ü       %FC
ý       %FD
þ       %FE
ÿ       %FF

şeklindedir.

urldecode()

urlencode() fonksiyonu ile kodlanmış URL’i eski haline getirir. urlencode() başlığında verdiğimiz örneği tekrar ele alalım.

$name = 'Emre Can ÖZTAŞ';
$encoded = urlencode($name);

$encoded değişkenindeki kodlanmış veriyi tekrar eski haline getirelim.

$decoded = urldecode($encoded);

Yukarıdaki satırımızın ekran çıktısı da aşağıdaki gibi olacaktır.

Emre Can ÖZTAŞ

Örneklerden de görüldüğü üzere; verinin şifrelenmesi ve şifrenin çözülmesi işlemleri oldukça basit.

 

Kategoriler: [PHP] Etiketler: #encoded #urldecode() #urlencode()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.