PHP – urlencode() ve urldecode() Fonksiyonları

10 Haziran 2020 tarihinde Emre Can ÖZTAŞ tarafından paylaşıldı.

Web ortamında; bir sayfadan diğer sayfaya veri aktarımı yaparken, bu verilerin belirli bir standartlarda kodlanması gerekir. Bunun nedeni de; düzensiz verilerin anlaşılmazlığını ortadan kaldırmak içindir. Bir sayfadan diğer sayfaya gelen kodlanmış veri… Daha fazlası…